Hřbitov

Veřejně prospěšné služby Vracov jsou provozovatelem městského pohřebiště ve Vracově, které se nachází v severní části Vracova a je zde okolo 980 hrobů. Ve Vracově jsou stále i volná hrobová místa, která lze pronajmout. Smlouva o pronájmu se vyhotovuje v kanceláři VPS Vracov, dále se zde můžete dohodnout na jakékoliv změně či zrušení hrobového místa.

Hrobový poplatek je stanoven 30 Kč / m2 a je splatný od ledna do 31.3. daného roku. Poplatek je možno uhradit hotově na pokladně VPS Vracov v provozní době Po - Pá 7:00 - 15:30 hod. nebo převodem na bankovní účet: 

číslo účtu:     1934260257/0100
VS:                   číslo hrobu nebo domovní číslo.

Na hřbitově jsou postupně dle zájmu budovány nové urnové hroby, urnový sklípek se dá zakoupit za 5.000 Kč vč. DPH.

 Řád veřejného pohřebiště


Smuteční síň

Smuteční obřadní síň slouží ke konání smutečních obřadů (pohřbů) ve dnech pondělí, středa a pátek mezi 14:00 - 18:00 hodin. Sjednání obřadů v jiném termínu je možné po dohodě s provozovatelem VPS Vracov. Obřady konané v sobotu, neděli a ve svátcích jsou s 25% příplatkem. 

Termín obřadu (pohřbu) ve smuteční síni je nutné sjednat předem v kanceláři VPS Vracov, a to v provozní době:

Cena za obřad je 3.000 Kč vč. DPH. Doba obřadu je 30 minut.

 Provozní řád Smuteční síně


Správa hrobů, vyřizování pohřbů:

Martina Slintáková, tel. 518 628 412, 775 434 536, e-mail: pokladna@vps-vracov.cz