Svobodný přístup k informacím

Veřejně prospěšné služby Vracov jako příspěvková organizace je povinna poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 Přijatá informace č. 1/2021